Naslovnica Priče

Krajem 1973. na ovom području bilo je 10 tisuća hrvatskih radnika

Godine 1977. misije Duisburg/Mülheim i Oberhausen/Bottrop doživljavaju još jednu podjelu. Odlaskom obojice voditelja misija – fra Ivana Koščaka i fra Vojka Sikirića grad Duisburg zbog velikog broja naših radnika postaje samostalna misija, a gradovi Oberhausen, Bottrop i Mülheim a.d. Ruhr tvore zasebnu misiju
02. studenoga 2018. u 09:00 0 komentara 509 prikaza
Foto: Adolf Polegubić
Pogledajte galeriju 1/5

Hrvatske katoličke misije Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop) i Duisburg djeluju u pastoralnom području Sjeverna Rajna i Vestfalija u sklopu Biskupije Essen. Hrvatska katolička misija sv. Leopolda Bogdana Mandića u Mülheimu a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop) i HKM bl. kardinala Alojzija Stepinca u Duisburgu svaka broji po 1500 vjernika. 

Köln Ova katolička misija okuplja čak 15 tisuća Hrvata

Od Drugog svjetskog rata do godine 1956. na području Ruhrske oblasti i šire nije bilo organiziranog dušobrižništva za dosta veliki broj Hrvata koji su se nakon rata našli na tom području. Tek potkraj 1956. u Essen dolazi zagrebački svećenik vlč. Franjo Lodeta. U to se vrijeme njegova dušobrižnička djelatnost protezala na područje triju njemačkih biskupija: Kölna, Münstera i Aachena. 

Nedjeljom i blagdanima okupljao je na misama rasute hrvatske vjernike u velikim gradovima njemačke savezne pokrajine Sjeverne Rajne i Vestfalije: u Essenu, Duisburgu, Oberhausenu, Münsteru, Düsseldorfu, Lüdenscheidu, Dinslakenu i Aachenu. Te godine je i utemeljen HKM za cijelo Porursko područje sa sjedištem u Essenu, koje je tada pripadalo Kölnskoj nadbiskupiji. Tek 1958. godine Essen postaje samostalna biskupija, u kojoj kratko iza njena osnutka djeluje i nekoliko svećenika Franjevačke provincije Bosne Srebrene iz Sarajeva i Hrvatske provincije franjevaca trećoredaca kao kapelani na njemačkim župama. 

Kako su od 1967. u Porurje počeli u sve većem broju dolaziti hrvatski radnici, većinom katolici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, moralo se u tom kraju misliti i na otvaranje novih dušobrižničkih centara. Tako je već početkom sedamdesetih godina uz misiju Essen-Bergeborbeck osnovano nekoliko novih misija: Duisburg/Mülheim, Bochum, Lüdenscheid, Gelsenkirchen, Essen-centar i
Oberhausen/Bottrop.

HKM Duisburg/Mülheim a. d. Ruhr utemeljen je 1. siječnja 1971., a misija je obuhvaćala Duisburg, Mülheim a. d. Ruhr i Oberhausen. Prvi voditelj misije bio je fra Djuro Lulić, franjevac-trećoredac. Sjedište misije bilo je u Duisburg-Hambornu. Misa se nedjeljom i zapovjednim blagdanima slavila u sva tri grada. Tada su naši ljudi dolazili u to područje u sve većem broju. Stoga je župnik molio biskupijski Caritas (Caritasverband) za namještenje socijalnog radnika. To se i ostvarilo te je počeo djelovati socijalni radnik Juraj Bokunić.

Hrvatske misije Trideset godina mise na hrvatskom jeziku u Bochumu

Zaslugom gradskog dekanata u Duisburg-centar dobivene su i prostorije za socijalni i župni ured u Landfermannstr. 3 u Duisburgu. Godine 1973. o. Lulić je preuzeo novoosnovanu HKM Lüdenscheid. Na njegovo mjesto dolazi njegov subrat fra Ivan Koščak, koji je već nekoliko godina pastoralno djelovao na bochumskom području. Tada je ujedno kao pastoralna suradnica počela djelovati Marija Lučić. Ubrzo potom misija je dobila i veće prostorije u Hohestraße 20 u Duisburgu-Centar. 

Potkraj 1973. na tom je području bilo oko 10.000 hrvatskih radnika. Biskupija Misija Essen početkom 1974. godine misiju Duisburg podijelila je u dvije misije. Gradovi Duisburg i Mülheim a.d. Ruhr činile su jednu misiju sa sjedištem u Duisburgu
u Hohestraße 20, a gradovi Oberhausen i Bottrop činili su drugu misiju sa sjedištem u Mülheimu a.d. Ruhr, Marienstraße 10. Fra Ivan Koščak ostao je voditeljem misije Duisburg/Mülheim. Voditeljem nove misije Oberhausen/Bottrop postao njegov subrat fra Stjepan Mikulan, koji je krajem iste godine premješten na novu misiju na jugu Njemačke u Bad/Säckingen. Voditeljem HKM Oberhausen/Bottrop imenovan je njegov subrat fra Vojko Sikirić. 

U Oberhausenu od 1971. do kraja 1975. godine kao socijalna radnica pri Caritasu radi Doroteja Oblak. Zamjenjuje je početkom 1976. Bernarda Boroš-Hržina, koja službu socijalnog savjetnika predano obavlja i u Mülheimu a.d. Ruhr sve do 2008. Nakon odlaska Juraja Bokunića socijalnu službu u Duisburgu samo nakratko preuzima Stjepan Alilović, a od 1978. do 1996. tu službu vodi Ljubomir Šango. Njegovim odlaskom socijalnu službu nakratko preuzima Milica Tokić, potom Željko Taras, a nakon njega službu socijalnog radnika vodi Mario Terzić (1996. – 2008.).

Potkraj 1977. misije Duisburg/Mülheim i Oberhausen/Bottrop doživljavaju još jednu podjelu. Odlaskom obojice voditelja misija – fra Ivana Koščaka i fra Vojka Sikirića grad Duisburg zbog velikog broja naših radnika postaje samostalna misija, a gradovi Oberhausen, Bottrop i Mülheim a.d. Ruhr tvore zasebnu misiju. Vodstvo HKM-a Duisburg je od 1. siječnja 1978. preuzeo fra Josip Mazić, franjevac trećoredac, a novoformiranu misiju preuzima početkom siječnja 1978. fra Ivan Milanović, koji je samo nakratko bio upravitelj misije Essen-centar, nakon što je njegov subrat fra Danijel Mihatov izabran za provincijala franjevaca trećoredaca u Zagrebu. 

Kao pastoralna suradnica u obje misije djeluje s. Vjera Posavec, milosrdnica iz Zagreba, koja od 1980. do 1988. djeluje samo u misiji Duisburg, a mjesto pastoralnog suradnika od 1. siječnja 1981. u misiji Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop) preuzima Josip Vukadin. Godina 1982. donosi nove personalne promjene. Te godine voditeljem misije Duisburg postaje fra Marko Vrgoč, a upravitelj misije Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop) postaje fra Josip Vrdoljak. Godine 1989. fra Josip Vrdoljak vraća se u domovinu, a fra Marko Vrgoč postaje voditelj misije Lüdenscheid. Voditeljem misije Duisburg imenovan je fra Stjepan Mikulan, a upraviteljem misije Mülheim a.d. Ruhr fra Bernard Rubinić, koji je godinama bio u misiji Lüdenscheid. Dekretom franjevaca trećoredaca obojica se 2005. vraćaju u domovinu. Voditelj obiju misija postaje fra Vidan Mišković koji djeluje do danas. 

Od 1989. do 1995. u misiji Duisburg kao pastoralna suradnica djelovala je glazbenica iz Zagreba Josipa Polić. Zamijenio ju je 1996. na kratko vrijeme kao pastoralni suradnik maestro Ivan Žan. Nakon njegova odlaska, od 1999. mjesto pastoralnog suradnika je preuzeo Josip Vukadin, koji je od 1981. do 2017. djelovao kao pastoralni suradnik u misiji Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Botrop). Mise se nedjeljom i zapovjednim blagdanom u misiji Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop) slave u crkvi sv. Alberta Velikog, a u misiji Duisburg u crkvi sv. Josipa u centru grada. 

Misija osnovana 1970. Veći broj hrvatskih gastarbajtera dolazi u Düsseldorf krajem 19. stoljeća

Svakog utorka slavi se misa u misiji Duisburg u kripti crkve sv. Josipa, a svakog petka u misiji Mülheim a.d. Ruhr u crkvi sv. Alberta Velikog. U vrijeme korizme prije misa utorkom i petkom moli se pobožnost križnog puta, a u vrijeme Gospinih mjeseci – svibnja i listopada moli se krunica. U misiji Mülheim a.d. Ruhr svakog četvrtka sastaje se ­molitvena skupina. Uz molitvu krunice i pobožnosti križnog puta slavi se i misa. U obje misije prva pričest slavi se svake godine, a potvrda svake druge godine (mladi 8. i 9. razreda). Za slavlje potvrde redovito se poziva biskup iz domovine. 

Vjeronaučna pouka za prvopričesnike i krizmanike održavaju se u obje misije zajedno – u misiji Duisburg subotom, a u misiji Mülheima a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop) petkom. Uz te skupine vjeronauk se redovito održava i za skupine od 1. do 2. razreda, kao i za skupine od 4. do 7. razreda. Vjeronaučni susreti s mladima organiziraju se povremeno i po dogovoru. U obje misije djeluje lijepi broj ministranata i čitača. 

Iz skupina prvopričesnika biraju se novi ministranti, a iz skupine krizmanika novi čitači na misnim slavljima. S ministrantima se redovito sudjeluje na regionalnom ministrantskom susretu. U misiji su i pripreme za sakrament krštenja i vjenčanja. Na području tih četiriju gradova u kojima djeluje misija nalazi se dvadesetak bolničkih centara. U tim centrima sve je više i Hrvata. 

Stoga je skrb za bolesnike jedna od važnijih područja pastoralnog djelovanja. Pokojnici se pokapaju u Njemačkoj ili ispraćaju u domovinu. Ispraćaj ili pogreb, koji su sve češći na području misije, popraćeni su uz mise zadušnice. Tu je i skrb obitelji u obliku blagoslova obitelji. Također se posjećuju i zatvorenici. Misijsko je osoblje posebno otvoreno za sve veći broj hrvatskih obitelji koje u zadnje vrijeme sve više napuštaju domovinu i traže izlaz iz svojih problema dolaskom u tuđinu. U misiji se održavaju i duhovne obnove u vrijeme korizme i došašća. Godišnje se organiziraju hodočašća na razini regije u Neviges, Kevelaer i Banneux (Belgija), u vrijeme Uzašašća u Lurd, a u zadnje vrijeme i u Fatimu i Svetu Zemlju. Godišnje se proslave u obje misije organiziraju za Majčin dan, poklade, Nikolinje, a tu je i Božićno-novogodišnja proslava uz bogati program. Cjelokupna aktivnost u oba misijska centra bila bi nezamisliva bez župnih vijeća. U obje misije muškarci i žene aktivno su uključeni ne samo u liturgijski život nego i na svim drugim područjima rada. 

Posebno je to bilo vidljivo u vrijeme Domovinskog rata, kada su se uz njihovu pomoć primale majke i djeca iz ugroženih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tu je i dragocjena humanitarna pomoć. I danas se misije rado odazovu na pomoć koja je sve više tražena iz domovine. Zajednice se uključe i u druge vrste pomoći, kako u domovini tako i u cijelom svijetu. U obje misije djeluju mješoviti pjevački zborovi. Tu su i dvije folklorne skupine. 

3500 vjernika Danas upoznajemo Hrvatsku katoličku misiju Bielefeld

U misiji Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Botttrop) već od sredine sedamdesetih djeluje folklorna skupina "Knez Branimir". Početkom 2002. preimenovana je u folklornu skupinu "Aurora". Te se godine osniva i folklorna skupina u Duisburgu "Adria". Obje folklorne skupine brinu i za najmlađe, a skupina u Duisburgu ima i tamburašku sekciju "Zlatni zvuci". Obje skupine redovito nastupaju na hrvatskim folklornim festivalima u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta, na misijskim proslavama, kao i na proslavama misijskih zaštitnika – Leopoldovu i Stepinčevu. Sudjeluju i na velikim gradskim proslavama Ruhrskog područja i šire. Skupina "Adria" iz Duisburga sudjeluje na smotrama folklora i u domovini, stoji u tekstu o HKM Mülheim a.d. Ruhr i HKM Duisburg, koji je napisao Josip Vukadin.

 

Adolf Polegubić, "Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj", Hrvatski dušobrižnički ured – Niz "Diaspora croatica" knj. 24, Frankfurt am Main, 2017.

Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.