Katarina Pejić

Rođena sam u Derventi, no sada živim u Heilbronnu. Radim u uredu zastupnika u njemačkom parlamentu kao stručnjakinja za odnose s javnošću. Pišem o temama vezanim uz hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji...
« 1 2 »