Moja Hrvatska

Marin Sopta

Rođen sam u Širokom Brijegu, no dugo godina živim u Kanadi. U domovinu se vraćam 1995. gdje trenutačno vodim Hrvatski centar za strategijska istraživanja. Autor sam nekoliko knjiga, radova i kongresa na temu hrvatskog iseljeništva...

Svi članci autora