Matica

MATICA je mjesečnik Hrvatske matice iseljenika, prvi i jedini časopis namijenjen Hrvatima u svijetu koji izlazi neprekidno od 1951. godine. Magazin donosi priloge vezane za život i djelovanje naših iseljenika kao i tekstove iz Hrvatske kojima se čitatelje na afirmativan način informira o domovinskim događajima. Matica nastoji biti zanimljiva i domaćim čitateljima koje zanima hrvatsko iseljeništvo. Njezin cilj i svrha je jačanje veza iseljene i domovinske Hrvatske...
« 1 2 3 4 ... 31 32 »