navigacija 1

Opći uvjeti korištenja


Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 31.10.2013. na www.vecernji.hr

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA


1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.vecernji.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web servis“)  te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2. VEČERNJI LIST d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu Večernji list d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3. Korištenjem sadržaja  web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4. VEČERNJI  zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA


5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

6. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja VEČERNJI LIST d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:
  • Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu  poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
  • Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
  • U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst“  povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
  • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
  • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav eKskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.
7. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

8. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je VEČERNJI LIST d.o.o. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (primjerice: PIXSELL, VLM d.o.o., AFP), u kojem slučaju VEČERNJI LIST  d.o.o. ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Večernji list  d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

9. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg  sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.

10. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva  prava i obveze nastale takvim korištenjem, a VEČERNJI LIST  d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA


11. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio VEČERNJI LIST d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane VEČERNJEG LISTA  d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i  tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.

12. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika VEČERNJEG LISTA d.o.o. kao  i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude VEČERNJEG LISTA d.o.o. za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Večernjeg lista a d.o.o.

13. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe VEČERNJEG LISTA d.o.o.) kao i svaka dostava VEČERNJEM LISTU d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude VEČERNJEG LISTA d.o.o. Ponuda  VEČERNJEG LISTA d.o.o. odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi VEČERNJI LIST d.o.o.-u  ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a VEČERNJI LIST  d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i VEČERNJI LIST  d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

14. VEČERNJI LIST  d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

15. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja VEČERNJI LIST d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja VEČERNJI LIST d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema VEČERNJI LIST d.o.o.  koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je VEČERNJI LIST d.o.o.  predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

16. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za  svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:
1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje , napad na druge korisnike,

2. govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije,

3. pisanje velikim slovima,

4. chatanje, offtopic komentiranje,

5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,

6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,

7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,

8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe ,

9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail moderator@vecernji.net),

10. pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma,

11. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.

17. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskirimira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

18. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili  čini dostupnim na web servisu, budući da  VEČERNJI LIST d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnikam niti odgovara za sadržaj iste.

19. VEČERNJI LIST  d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju  teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, VEČERNJI pridržava pravo izbrisati  korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN


20. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri ćemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

21. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo  za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim  osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

22. Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, VEČERNJI LIST d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA


23. VEČERNJI LIST  d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

24. VEČERNJI  može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi VEČERNJI LIST d.o.o.-u. VEČERNJI  će navedene podatke koristiti iskljucivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga VEČERNJEG po tzv. „tailor made“ principu.

25. VEČERNJI LIST  d.o.o. pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave  podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

26. VEČERNJI LIST  d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol - (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

27. VEČERNJI LIST  d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke VEČERNJI  d.o.o. koristit će isključivo u  svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije  promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

VI. COOKIES


28. Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“.Cookie je informacija spremljena na  računalo korisnika od stranice web srevisa koju posjetite.

29. Kolačići pohranujuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa.  Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

30. Odabirom opcije „slažem se“ korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

VII. PRIMANJE OBAVIJESTI


31. Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost  i privolu da ga se putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti VEČERNJEG LISTA d.o.o. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem VEČERNJEG LISTA d.o.o. na e-mail adresu: Vecernji@vecernji.hr

VIII. POSEBNI UVJETI PRUŽANJA USLUGE PREMIUM


32. Na korištenje i uporabu sadržaja označenog kao „Premium“ uz ostale odredbe ovih Uvjeta obvezatno se primjenjuju i odredbe ovog poglavlja.

33. Pod PREMIUM uslugom podrazumijeva se usluga koja se omogućava korisniku u pogledu onog sadržaja koji se odnosi na ekskluzivne vijesti, reportaže, specijale, intervjue i/ili donosi iscrpnu analizu događaja i interpretaciju zbivanja i označen je kao „Premium“ sadržaj“.

34. PREMIUM usluga dostupna je isključivo registriranim korisnicima web servisa.

35. Svim registriranim korisnicima web servisa omogućen je uvid i u djelomičan sadržaj Premium usluge, na način da je vidljiv samo manji dio Premium sadržaja (primjerice manji dio članka).

36. Svaki Premium sadržaj ima izraženu svoju vrijednost u bodovima. Bodovi su virtualna valuta koja se koristi za kupovinu određenog PREMIUM sadržaja i koji su odobreni određenom korisniku nakon izvršene transakcije – uplate određenog kunskog iznosa za određeni broj bodova, a prema omjeru utvrđenim uvjetima pružanja usluge.

37. Potpun uvid u određeni sadržaj Premium usluge te korištenje tog sadržaja omogućuje se registriranim korisnicima koji na svojem korisničkom računu imaju dovoljan broj bodova potreban za pristup određenom Premium sadržaju. Pristup se odobrava na način da se za iznos vrijedonsti sadržaja koji je korisnik odabrao terete (umanje) ukupni bodovi koji pripadaju korisniku.

38. Svaki registrirani korisnik putem PREMIUM alatne trake može realizirati kupnju bodova te upravljati PREMIUM uslugom i sadržajima. U rubrici alatne trake naziva BODOVI pokazuje se trenutni saldo bodova raspoloživih za kupnju PREMIUM sadržaja koji pripadaju korisniku. U rubrici alatne trake naziva VREMENSKI PRISTUP pokazuje se vremensko trajanje i pristup Premium usluzi.
U rubrici alatne trake naziva MOJI ČLANCI pokazuju se svi PREMIUM sadržaji koje je korisnik realizirao te ostale PREMIUM aktivnosti.

39. Realizirani Premium sadržaj koji je ostvaren zamjenom bodova korisniku je dostupan bez vremenskog ograničenja.

40. Svako korištenje Premium sadržaja osobito mora biti u skladu s točkama od 4. do 9. ovih Uvjeta, a svako njegovo dijeljenje izričito je zabranjeno. Dozvoljeno je slanje linkova na Premium sadržaj putem društvenih mreža.

IX. OPĆENITO


41. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.